Dit is mijn simpele uitleg van deze fascinerende hobby.
Zendamateur zijn (de officiële benaming is amateurradiocommunicatie) is een mix van activiteiten binnen radio, met inbegrip van het ontvangen, en/of doorgeven van radiosignalen aan andere amateurradiostations over de hele wereld.
Het lijkt op CB-radio (27Mc), behalve dat je een examen moet afleggen om een vergunning te krijgen.
Bijna alle landen van de wereld staan hun burgers toe om de hobby uit te oefenen.
Alle landen hebben een methode voor het verlenen van een vergunning en het toewijzen van roepnamen overeenkomstig de aan dat land toegewezen roepnamenletters. Bijvoorbeeld in Nederland beginnen alle roepnamen met letters die gaan van PA t/m PI. In België ON, in de Verenigde Staten W,K en N.
Zo heeft elk land zijn toegewezen roepletters.
Het doel van de hobby is jezelf te ontwikkelen in de radiocommunicatie en het verenigen van alle nationaliteiten. Elk land heeft zijn eigen vereniging(en).