Deze kaart toont de verwachte dekking met behulp van de globale stralen op het ruimtevaartuig. Voor omroepsatellieten is het gebruikelijk om de dekking tot een hoogte van 5 graden weer te geven, maar er wordt verwacht dat goed gelegen locaties toegang kunnen bieden buiten de weergegeven. De werkelijke limieten en vereiste afmetingen van de kracht / schotel zullen pas na de inbedrijfstelling bekend zijn.