Wijzigingen frequenties draadloze microfoons vanaf 1 januari 2020

Wijzigingen frequenties draadloze microfoons vanaf 1 januari 2020

Wijzigingen frequenties draadloze microfoons vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 vinden er wijzigingen plaats in de frequenties die zijn toegestaan voor gebruik van draadloze microfoons in de UHF-omroepband. Deze veranderingen zijn het gevolg van de bestemmingswijziging van de 700 MHz band in heel Europa.

Nieuwe bestemming 700 MHz-band

De 700 MHz-band loopt van 694 MHz tot 790 MHz. De 700 MHz band krijgt per 1 januari 2020 de bestemming ‘mobiele communicatie’. Deze band wordt ingezet voor mobiele breedband voor smartphones, tablets, laptops, enzovoorts. Daarom zal het grootste deel van deze frequentieband na 1 januari 2020 niet meer beschikbaar zijn voor draadloze microfoons.

Frequenties draadloze microfoons tot en vanaf 1 januari 2020

In onderstaand overzicht staan alle frequentiebereiken in de UHF-omroepband waarbinnen draadloze microfoons vergunningsvrij gebruikt mogen worden. De bestemmingswijziging heeft gevolgen voor het frequentiebereik 614-791 MHz. In onderstaand overzicht staat de wijziging vet gemarkeerd.

Frequentiebereiken in de UHF-band waarin draadloze microfoons zijn toegestaan:

Tot 1 januari 2020 Vanaf 1 januari 2020
470-556 MHz 470-556 MHz
558-564 MHz 558-564 MHz
566-572 MHz 566-572 MHz
574-580 MHz 574-580 MHz
582-588 MHz 582-588 MHz
590-596 MHz 590-596 MHz
598-604 MHz 598-604 MHz
614-791 MHz   614-694 MHz
738-753 MHz
823-832 MHz 823-832 MHz

Regionale verschillen

Omdat de frequentieruimte wordt gedeeld met digitale omroep, zijn niet alle hierboven vermelde frequenties op elke locatie in Nederland beschikbaar. Dit verschilt per regio.

Invloed migratie digitale televisie op beschikbaarheid voor microfoons

De bestemmingswijziging raakt ook digitale ethertelevisie. Daarom zullen er vóór 2020 frequentiewisselingen plaatsvinden van digitale televisiezenders. Deze migratie heeft ook invloed op de regionale beschikbaarheid van bepaalde frequenties voor draadloze microfoons.

Beschikbare frequenties opzoeken in applicatie Microfoonbanden

Met de  applicatie Microfoonbanden kunt u de actuele beschikbare frequenties op een specifieke locatie in Nederland opvragen. Hierbij wordt rekening gehouden met de migratie van digitale televisie.

Samenwerking belangenvereniging PMSE

Professionele gebruikers van draadloze microfoons en andere PMSE toepassingen zijn in Nederland verenigd in de belangenvereniging PMSE. Agentschap Telecom, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de belangenvereniging werken hierbij nauw samen.

Achtergrond van de verandering in de 700 MHz-band

Door het snelgroeiende draadloze breedbandverkeer en het toenemende economische, industriële en sociale belang van de digitale economie, is het noodzakelijk de capaciteit van draadloze netwerken uit te breiden. De 700 MHz-band biedt extra capaciteit en universele dekking door wereldwijde harmonisatie, zoals afgesproken tijdens de World Radio Conference in 2015. In de brief  van de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer leest u meer over het beschikbaar stellen van de 700 MHz band per 1 januari 2020 voor mobiele breedbandtoepassingen (4G/5G). Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben bekendgemaakt dat alle lidstaten worden verplicht om gebruik van mobiele breedbandtoepassingen in de 700 MHz band vanaf uiterlijk 30 juni 2020 toe te staan.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *Font Resize